lunes, noviembre 12, 2007

O caciquismo: un parásito da Galiza

Este artículo está escrito en gallego RAG y traducido mas abajo al castellano. Lo he escrito en gallego, principalmente porque es un tema que tiene mucho que ver con Galicia por desgracia. Un saludo y espero que les guste.

Este artículo está escrito en galego RAG e traducido mais abaixo ao castelán. Escribino en galego, principalmente porque é un tema que ten moito que ver con Galiza por desgraza. Un saúdo e espero lles guste.


Versión en galego (RAG):

O caciquismo é o maior mal que sofre Galiza, non sei como será noutras partes de España pero estou seguro de que non e tan grave como o que pasa por estes lares... É un mal que vimos sufrindo dende fai séculos... persoas mortas que van votar, vellos seniles os que levan a votar en autobuses do alcalde pagados por diñeiro público, e como non, os típicos favores feitos polo alcalde de turno pra facerse co voto dos seus veciños... (asfaltar terrenos privados, mover os fíos pra que obteñas un posto de traballo) todo pra conseguir o teu voto. E neste ultimo tipo de caciquismo no que me vou centrar.

Pois ben, está tan incrustado na nosa sociedade, que incluso persoas que se declaran de esquerdas cren que estes "favores" son tal...

Falando con esas persoas, teñenme dado argumentos coma estes:

-"Se a min un amigo da familia me enchufa nun traballo, eu agradecereillo. E se é político, o voto é unha boa forma"
Vaia... tamén pode facer ese favor alguén que non pida o teu voto... nese caso, sempre hai formas de agradecer un favor... A amizade ten moito que ver con dar e recibir... "Hoxe por ti, mañan por min" sóese dicir... Xa lle invitarás a unas cañas e buscarás a mellor forma de agradecerlle-lo favor se non agora, no futuro. Non ten que ser diferente por ser un político. ¿Ou acaso por ser político xa vale mais ca calquer outro?

-"Se este amigo é político, non pretenderás que o invite a unhas cañas ou uns cubatas ¿non? Non estamos a falar dun amigo calquera, ¿que teño eu que poida compensa-lo favor dun alcalde? Doulle o meu voto que é a mellor forma de agradecerllo, porque, ¿que é un voto ó lado dun traballo que che gusta co que poidas gaña-la vida?"
Deixenme dicirlles que o voto non é intercambiábel por nada. Nesta cutre democracia de postal, o voto é a nosa única porción de poder pra cambia-lo mundo. Queixamonos dos nosos salarios baixos, dos nosos traballos con malas condicións, etc... e o voto é o único que temos pra cambiar iso.
Un amigo ou coñecido pódeche facer un favor pero, se é o alcalde, non está ahí por se-lo teu amigo, senón pra facer unha función, e o seu salario, moito maior ca o noso, é diñeiro público, de todos, dado polo estado, pra revertir na sociedade e prosperar. É o diñeiro de todos, non só dos seus votantes.
Ademais, duda da amizade dese "amigo" porque, se un alcalde che da un traballo, non é pra facerche un favor, é pra asegurarse o teu voto. Eses favores faraos a outros tantos "amigos" (é dicir, votantes). Grazas a eses favores feitos a contadas persoas, e o das suas familias como "agradecemento", e o de tantos enganados e iñorantes... xa ten a alcaldía asegurada, grazas aos seus lacaios, que están fieis nos seus postos pra votarlle e permitirlle seguir chupando do diñeiro de todos. Que teñan poder, non significa que sexan mais cos demais, se non tes nada mais pra agradecerllo, e que cecais, teña tanto, que a tua miseria non lle interesa... Só busca o único que tes e que ten moito mais valor ca calquera favor. É a nosa voz na sociedade e polo tanto en todo o mundo.

-"O meu amigo non é tan malo como o pintas, de feito é case a mellor alternativa no pobo, todolos demais, son iguais ou peores."
É outro argumento moi utilizado... ¿e a qué creen que se debe ese feito? ¿non será precisamente por esa pouca cultura política que hai? ¿polo feito de que minusvaloramos o voto? ¿non será porque os que acaban gobernando son sempre os mesmos grazas a que lles da-lo teu voto a cambio de favores? Non se presente xente con boas intencións, porque non conseguen nada, precisamente porque non os apoiamos, no canto deso, damos a noso único cacho de poder, o voto, a aqueles que utilizan tácticas rastreiras que non miran polo ben público, por mellora-las condicions de todos...

-"Vale, entendo que o voto ten un obxetivo pero... ti só, non vas a facer nada, o teu simple voto, só é un entre tantos. Un voto mais un voto menos non vai cambiar nada"
Este xa é o argumento mais típico. "¿Un neno mais que morre de fame no mundo? ¡Que maís da, morren 10 cada segundo nesas condicions!". É o mesmo tipo de actitude repugnante. Non é o mesmo unha vida mais ou unha vida menos... se donando un pouco diñeiro ou de roupa usada a unha ONG, axudas a alimentar a un neno unha vez ou lles das algo que o abrigue, ou impides que morra de fame ou enferme un único neno... o teu esforzo non cae en saco roto. Aínda que nos fixeran crer que non temos poder pra cambiar esas cousas, ou que nos fixeran crer que as cousas son como son e que non podemos facer nada pra cambialas, iso non é verdade. É imposíbel que o cambio sexa absoluto, da noite pra mañan, todos somos persoas simples é minúsculas no mundo, pero que forman parte dunha sociedade. Se valoras as tuas posibilidades, ten en conta que outros moitos o farán de igual maneira noutras partes do mundo (simple estadística). Estarás sendo parte dunha sociedade do cambio... Se todos os que non valoran o seu voto, chegasen a valoralo na súa xusta medida e fixesen un exercicio san del, a cousa cambiaría... Incluso, ter un voto mais, e unha porción mais de moral pra aqueles candidatosque teñen boas intencións. Cecais esa porción mais de moral impedirá que as suas ideas decaian e non sexa atrapado polo derrotismo e polo caciquismo como método de "facer política".Hai tantas cousas que se poden facer co teu voto... Ti si que tes poder, so tes que valoralo.

-"Déixate de idealismos e política, que aquí temos que vivir no presente, non nunha utopía, e temos que ter un prato de comida na mesa todolos días"
Non son idealismos nin nada imposíbel. O presente do que falas, non é outro que o feito de que vives na miseria, porque quenes ostentan o poder, alcaldes, políticos e demáis, xogan contigo e co que xa che pertencia, un traballo, un soldo digno, unha vivenda, a comida de todolos días, é o mínimo que deberías ter, non so ti, senón todolos cidadáns, e eles vanche dando as migallas pra te ter contento, como o que vai subido a un burro e lle pon a cenoria diante dos ollos ao burro pra que ande... Cando o burro se canse, dalle un cachiño pra mantelo contento e volta a empezar... Acórdate, o que produces no teu traballo, tense que revertir en ti, o que produces perténce aos currantes... se o teu soldo é unha merda, é porque os de arriba estanse a quedar co que produces, enriquecéndose á tua costa, eres a base da xerarquía... Un alcalde, só e unha parte mais desa xerarquía, e o seu soldo, ven do que ti produces... O que din que che regalan, non é mais que devolverche unha mísera parte do que tiñas que ter como obreiro desta sociedade.

-"Vale, pero se non tes traballo, se morres de fame, ¿como vas poder loitar polo que cres? ¿podes loitar polas tuas ideas nesa situación?"
Vale, cederei nisto un pouco e direi, é posíbel que teñas que aceptar o "favor" pra poder subsistir... De feito, penso que se non tes poder nesta sociedade tampouco conseguirás nada... a veces infrinxi-la lei, en certas ocasións, é a única forma de loitar polo que cres... Pero esto debe se-la última opción, e sempre tratando de evitalo, sobretodo se vas a perxudicar a outros coma ti. Debe facerse sempre dominando a situación, cun plan, poder explica-la razón polo que fas, a ti mesmo e a quenes estén na tua situación... Pero, o que non podes cambiar, son as túas ideias... se és consciente da situación, de como está o mundo, podes aceptar ese favor, pero, non sexas a ovella mansa que esperan que sexas e lle des o teu voto a esa persoa como cambio polo favor... O voto é algo persoal, non lle pertence a ninguén, non o podes intercambiar por nada, pois este, vale moitísimo mais que a miseria que che pretenden dar a cambio... Que non che den gato por lebre, non sexas o iñorante que ten unha parcela ben situada e que a intercambia por unha miseria por non coñecer... Non sexas o indíxena que acepta espellos a cambio de ouro... Sé consciente da situación, se o teu "amigo" non acepta agradecementos como as demais persoas, cecais é porque non lle interesa nada de ti, salvo o teu "ouro", o teu tesouro, o único que tes pra cambia-lo mundo. Non llo des.


Hai mais argumentos pero por hoxe creo que basta. Só espero que con isto puidese abrir algunhas mentes e descubrirlles o que valen. Porque viviendo todos neste mundo, a maioría con traballos basura e soldos mediocres, ¿é de esquerdas da-la puñalada a outra xente coma ti, que se matou a estudiar, que ten unha experiencia boa, pero que non vota ao teu "amigo" o alcalde? xa que a situación está fodida, non contribuias a que siga así, non regales o teu voto así. Tes que colaborar co cambio, ofrece-lo teu voto pra que algo cambie pra todos, pra que todolos traballadores teñan unhas condicións dignas, non só polo teu ben persoal e único, porque o unico que fas nese caso, con ese voto, é desprezar a aqueles que loitaron e derramaron o seu sangue e suor durante todala historia, pra que hoxe ti teñas o que tes, una democracia con boas posibilidades, un dereito ao voto, posibilidade de cambia-las cousas... pero que non serven pra nada se non as utilizamos como deberíamos, se simplemente regalamos o noso único poder. Non colabores cunha postura claramente dereitista, ilegal e antetodo mais propia de tempos pasados (fai séculos e séculos).

Valora o teu poder e busca o beneficio de todos, que é o que finalmente nos dará mas beneficio...Versión en castellano:

El caciquismo es el mayor mal que sufre Galicia, no se como será en otras partes de España pero me consta que no es nada comparado con lo que pasa por estos lares... Es un mal que venimos sufriendo desde hace siglos... personas muertas que van a votar, ancianos seniles que los llevan a votar en autobuses del alcalde pagados por dinero público, y como no, los típicos favores hechos por el alcalde de turno para asegurarse el voto de sus vecinos... (asfaltar un terreno privado, mover los hilos para que obtengas un trabajo) todo para conseguir tu voto. Es en este ultimo tipo de caciquismo que yo me voy a centrar.

Pues bien, está tan incrustado en nuestra sociedad, que incluso personas que se declaran de izquierdas creen que estos "favores" son tal...

Teniendo conversaciones con esas personas, me tienen dado argumentos como:

-"Si a mi un amigo de la familia me enchufa en un trabajo, yo se lo agradeceré. Y si es político, el voto es una buena forma"
Vaya... tambien puede hacerte un favor alguien que no pida el voto... en ese caso, siempre hay formas de agradecer un favor... La amistad tiene mucho que ver con dar y recibir... "Hoy por ti, mañana por mi" se suele decir... Ya le invitarás a unas cañas y buscarás la mejor forma de agradecerle el favor si no es posible ahora, en el futuro. No tiene que ser diferente por ser un político. ¿O acaso por ser político ya vale mas que cualquier otro?

-"Si este amigo es político, no pretenderás que le invite a unas cañas o unos cubatas ¿no? No estamos hablando de un amigo cualquiera, ¿que tengo yo que pueda compensar el favor de un alcalde? Le doy mi voto que es la mejor forma de agradecerselo, porque, ¿que es un voto al lado de un trabajo que te gusta para ganarse la vida?"
Déjenme decirles que el voto no es intercambiable por nada. En esta cutre democracia de postal, el voto es nuestra única porción de poder para cambiar el mundo. Nos quejamos de nuestros salarios bajos, de nuestros trabajos con malas condiciones, etc... y nuestro voto es lo único que tenemos para cambiar eso.
Un amigo o un conocido puede hacerte un favor pero, si es el alcalde, no está ahí por ser tu amigo, está ahí para hacer una función, y su salario, mucho mayor que el nuestro, es dinero público, de todos, dado por el estado, para revertir en la sociedad y prosperar. El el dinero de todos, no solo de los votantes.
Ademas, duda de la amistad de ese "amigo" porque, si un alcalde te da un trabajo, no es para hacerte un favor, es para asegurarse tu voto. Esos favores se los hará a otros tantos "amigos" (es decir, votantes). Gracias a esos favores hechos a personas contadas, y el de sus familias como agradecimiento, y el de tantos engañados e ignorantes... ya tiene la alcaldía asegurada, gracias a sus lacayos que están fieles en sus puestos para votarle y permitirle seguir chupando del dinero de todos. Que tengan poder, no significa que sean mas que los demás, si no tienes nada mas para agradecerselo, es que quizás, tenga tanto, que tu miseria no le interesa... Solo busca lo único que tienes y que tiene mucho mas valor que cualquier favor, es nuestra voz en la sociedad y por lo tanto en todo el mundo.

-"Mi amigo no es tan malo como lo pintas, de hecho es casi la mejor alternativa en el pueblo, todos los demás, son iguales o peores."
Es otro argumento muy utilizado... ¿y a qué creen que se debe ese hecho? ¿no será precisamente por esta poca cultura política que hay? ¿por el hecho de que minusvaloramos el voto? ¿no será porque los que acaban gobernando son siempre los mismos gracias a que les das tu voto a cambio de favores? No se presenta gente con intenciones buenas, porque no consiguen nada, precisamente porque no apoyamos a esa gente, en vez de eso, damos nuestra única porción de poder, el voto, a aquellos que utilizan tácticas rastreras que no miran por el bien público, por mejorar las condiciones de todos...

-"Vale, entiendo lo de que el voto tiene un objetivo pero... tu solo, no vas a hacer nada, tu simple voto, solo es uno entre tantos. Un voto mas un voto menos no va a cambiar nada"
Este ya es el argumento mas típico. "¿Un niño mas muerto de hambre en el mundo? ¡Que mas da, mueren 10 en cada segundo en esas condiciones!". Es el mismo tipo de actitud repugnante. No da mas una vida mas o una vida menos... si donando un poco de dinero o de ropa usada a una ONG, ayudas a alimentar a un niño una vez o les des algo que lo abrigue, o impides que se muera o enferme un solo niño... tu esfuerzo no cae en saco roto. Aunque nos hayan hecho creer que no tengamos poder para cambiar esas cosas, o que nos hayan hecho creer que las cosas son como son y que no podremos hacer nada para cambiarlas, eso no es verdad. Es imposible que el cambio sea absoluto, de la noche para la mañana, todos somos personas simples y minúsculas en el mundo, pero que forman parte de una sociedad. Si valoras tus posibilidades, ten en cuenta que otros muchos lo harán como tu, en otras partes del mundo (simple estadística). Estarás siendo parte de una sociedad del cambio... Si todos los que no valoran su voto, llegasen a valorarlo en su justa medida e hiciesen un ejercicio sano de el, la cosa podría cambiar... Incluso, tener un voto mas, es una porción mas de moral para aquellos candidatos que tienen buenas intenciones. Quizás esa porción mas de moral impidirá que sus ideas se decaigan y no sea atrapado por el derrotismo y por el caciquismo como método de "hacer política". Hay tantas cosas que puede hacer tu voto... Tu sí que tienes poder, solo tienes que valorarlo.

-"Déjate de idealismos y política, que aquí hay que vivir en el presente, no en una utopía, y tienes que tener un plato de comida en la mesa todos los días"
No son idealismos ni nada imposible. El presente del que tu hablas, no es otro que el hecho de que vives en la miseria, porque quienes ostentan el poder, alcaldes, políticos y demás, juegan contigo y con lo que ya te pertenecía, un trabajo, un sueldo digno, una vivienda, la comida de todos los días, es lo mínimo que deberías tener, no solo tu, sinó todos los ciudadanos, y ellos te van dando migajas para tenerte contento, como el que va subido en un burro y le pone la zanahoria delante de los ojos para que el burro ande... Cuando el burro se canse, le da un trozo para mantenerlo contento y vuelta a empezar... Acuerdate, lo que produces en tu trabajo, tiene que revertirse en ti, lo que produces pertenece a los trabajadores... si tu sueldo es una mierda, es porque los de arriba están quedandose con lo que tu produces, enriqueciendose a tu costa, eres la base de una jerarquía... El alcalde, solo es una parte mas de esa jerarquía, y su sueldo, viene de lo que tu produces... Lo que dicen regalarte, no es mas que devolverte una mísera parte de lo que tendrías que tener como obrero de esta sociedad.

-"Vale, pero si no tienes un trabajo, si te mueres de hambre, ¿como vas a poder luchar por lo que crees? ¿puedes luchar por tus ideas en esa situación?"
Vale, cederé en esto un poco y diré, es posible que tengas que aceptar el "favor" para poder subsistir... De hecho, pienso que si no tienes poder, en esta sociedad tampoco conseguirás nada... a veces infringir la ley, en ciertas cuestiones, es la única forma de luchar por lo que crees... Pero esto debe ser la última opción, y siempre tratando de evitarlo, sobretodo si vas a perjudicar a otros como tu. Debe hacerse siempre dominando la situación, con un plan, poder explicar la razón por lo que lo haces a ti mismo y a quienes estén en tu situación... Pero, lo que no pueden cambiar, son tus ideas... si eres consciente de tu situación, de como está el mundo, puedes aceptar ese favor, pero, no seas el corderito que esperan que seas y des tu voto a esa persona a cambio del favor... El voto es algo tuyo, no pertenece a nadie, no puedes intercambiarlo por nada, pues este, vale muchisimo mas que la miseria que pretenden darte a cambio... Que no te den gato por libre, no seas el ignorante que tiene una parcela bien situada y que lo intercambia por una miseria por no conocer... No seas el indígena que acepta espejos a cambio de oro... Sé consciente de tu situación, si tu "amigo" no acepta agradecimientos como las demás personas, quizás es porque no le interesa de ti nada, excepto tu "oro", tu tesoro, lo único que tienes para cambiar el mundo. No se lo dés.


Hay mas argumentos pero por hoy creo que ya basta. Solo espero que con esto haya podido abrir algunas mentes y descubrirles lo que valen. Y es que viviendo todos en este mundo, la mayoría con trabajos basura y sueldos mediocres, ¿es de izquierdas dar la puñalada a otra gente como tu, que se ha matado estudiando, que tiene una experiencia buena, pero que no vota a tu "amigo" el alcalde? ya que la situación está jodida, no contribuyas a que siga así, no regales tu voto así. Tienes que colaborar con el cambio, ofrecer tu voto para que algo cambie para todos, para que todos los trabajadores tengan unas condiciones dignas, no solo tu bien personal y único, porque lo unico que haces en ese caso, con ese voto, es despreciar a aquellos que lucharon y derramaron su sangre y sudor durante toda la historia, para que tu hoy tenas lo que tienes, una democracia con buenas posibilidades, un derecho al voto, posibilidad de cambiar las cosas... pero que no no sirven de nada si no las utilizamos como debiéramos, si regalamos nuestro único poder. No colabores con una postura claramente derechista, ilegal y antetodo mas propia de tiempos pasados (hace siglos y siglos).

Valora tu poder y busca el beneficio de todos, que es lo que finalmente nos dará mas beneficio...

sábado, noviembre 03, 2007

La inocencia absoluta

En este episodio de mi blog, explicaré el concepto del título, pues, yo no considero que existan personas buenas o malas, sinó que todos somos inocentes, aún cuando cometemos lo que algunos llaman actos malvados o dañinos para otras personas a las cuales otros calificarían de buenas personas o víctimas... Lo haré comenzando, con un uso estricto de la lógica, que despues abandonaré para explicar mi opinión en cuestiones mas sobre moralidad.

Esta es una explicación que me suele dar muchos problemas, pues a veces, explicar la inocencia de ciertas personas es algo que no todo el mundo acaba de entender... sobretodo si hay sentimientos fuertes de por medio... Sentimientos: ese obstáculo que nubla la razón... Y mas aún, cuando no se comprende mi forma de entender estos temas...

Así que, dejémonos de introducciones y vayamos al lío.


LA ILUSIÓN DE LA ELECCIÓN:

Todo en el mundo funciona mediante reacciones (químicas, físicas, etc). En algunas reacciones complejas, podría pensarse que son impredecibles pero lo cierto es que realmente solamente van a tener un único resultado posible... sea cual sea el experimento. Predecir el resultado, es relativamente facil a veces, pero muchas veces, la reacción es tan compleja, que no se sabrá el resultado hasta que la reacción ocurra y podamos observarlo... Además, podemos decir que toda reacción tiene unos ingredientes...

¿Y por qué hablo de esto? Pues porque las personas no nos diferenciamos mucho de cualquier ente o ser que pueda ser asociado a una idea... nuestro cerebro y el resto de nuestro cuerpo, funcionan mediante reacciones químicas, físicas o de otra índole... pero los humanos tenemos por costumbre creer que tenemos poder de elección en cada una de nuestras decisiones... girar a un lado u a otro, perdonar a alguien o no, o cualquier otra elección, son situaciones en las que solemos creer que tenemos elección... creemos tener libertad de elección pero... ¿como se toman esas decisiones? realmente nuestro cerebro o lo que sea que decida, tomará una opción u otra dependiendo de unos ingredientes (ideas, memoria, sensaciones...), realmente todas nuestras decisiones son producto de una o varias reacciones... Por eso, si tenemos la idea de que alguien nos ha mentido muchas veces, es mas probable que tomemos la decisión de no confiar en el... ese ingrediente muchas veces es el factor decisivo... pero un cerebro humano utiliza muchisimos ingredientes y por lo tanto, estamos hablando de reacciones muy complejas y muy difíciles de comprender. Generalmente, no se puede predecir con exactitud lo que una persona va a elegir... podemos acercarnos a comprender... aunque cuanto mas sencilla sea la elección y cuantos mas datos tengamos menos complejo será predecirlo.


COMO HOJAS FLOTANDO:

Entonces, ¿cuales son los ingredientes que nos ayudan a tomar decisiones? Como dije antes, las ideas, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos... todo lo que somos. Y ¿que somos? quiero decir... ¿de donde vienen esas ideas? ¿esos recuerdos? vienen a partir de otras ideas que nos han influenciado en nuestro pasado, cercano o lejano. Todo viene de lo vivimos, lo que nos ha influído. Eso es, el mundo, las demas personas, todo, nos ha influido y nos ha marcado...

Por ejemplo, si de pequeños fuimos por el camino A, adquirimos unas ideas... si hubiesemos elegido otro camino, tendriamos otras ideas diferentes... pero, como he dicho, la elección del camino A ya estaba predestinada, era nuestro resultado posible a nuestra elección. Es mas, las personas que nos influyeron, tambien tomaron decisiones, si nos asustaron, si nos divirtieron, si nos maltrataron... sea lo que sea lo que nos hayan hecho, fueron otras elecciones predestinadas... Y dirá alguien: "aunque geneticamente somos muy similares, las personas tenemos diferencias genéticas que pueden variar la elección de una persona a otra"; y si, es verdad, pero es que yo nunca he dicho que solo las ideas sean los ingredientes porque ¿no son los genes un ejemplo claro de ingrediente? ¿algo que nos marca sin que lo hayamos elegido?

En este punto, podemos comprender, que realmente, no nos diferenciamos de una gota de agua de un río, bajando por las montañas, fluyendo entre las piedras, mezcladonos con el resto del agua... como una hoja de un arbol cuando cae y flota... como seres inertes, influenciados por nuestro entorno... nuestro destino está marcado, solo que no sabemos cual será (aunque haya gente que diga poder saberlo... videntes, brujos y demás), de la misma forma que no sabemos donde acabará la hoja que flota o la gota de agua que fluye... lo que nos diferencia es que creemos poseer lo que llamamos vida (nacer, crecer, reproducirse y morir) que no es otra cosa que otra ilusión, pues tambien la gota de agua tiene un ciclo de vida (lluvia, evaporación, forma parte de reacciones químicas...). Y creemos tener consciencia de nosotros mismos... pero tambien creemos tener poder de decisión cuando no lo tenemos... creemos sentir cosas, cuando realmente solo son mas reacciones químicas que interactuan en nuestro cerebro, como drogas... ¿somos nuestra consciencia o realmente somos espectadores ilusos de lo que hacen nuestros cuerpos?


LA INOCENCIA ABSOLUTA:

Llegados a este punto, podemos afirmar que no somos dueños de nuestros actos... Aunque creamos que si, en el fondo, todo lo que hemos hecho y haremos, estará marcado por factores ajenos a nosotros. No somos mas que víctimas de nuestro entorno, de las otras personas, de nuestro pasado, de nuestras caracteristicas genéticas... y un sin fín de otras cosas... parece el tópico de "es culpa de la sociedad", pero esto solo es un concepto lógico, así que no puede utilizarse para justificar dilemas morales... Dejenme, llegados a este punto, incluso cuestionar la valía del que suele conocerse como "buena persona", alguien que no ha cometido delitos, que siempre ha ayudado a otros, que esos otros le demuestran agradecimiento... ¿que mérito tiene alguien cuya vida le ha llevado por el sendero de la bondad? al nacer ya tenía el destino de ser bueno, alguien que tiene el camino facil, que la vida le ha dado un papel donde se le apoya, una vida donde todo puede obtenerlo mas facilmente... esta libre, no tiene ningún problema con los demás... ¿es eso meritorio? ¿y que hay de aquel que ha pasado una vida de sufrimiento? ¿aquel que ha tenido que ser egoista para no morir de hambre? ¿aquel que ha robado o vendido drogas para poder comer? ¿aquel que por un ideal ha hecho cosas que jamás creería llegar a hacer? incluso, aunque ya no necesite hacer lo que hizo en el pasado, eso le ha marcado de por vida, ya no podrá evitar lo que ha hecho, esta grabado en su mente, esta acostumbrado a esa vida, tiene todo mas dificil, ha cruzado barreras que otros jamás conocerán... ¿no merece esta alma sin descanso, mas apoyo que las buenas personas?

Pues bien, como en este apartado ya hemos entrado en el terreno de la moralidad y hemos abandonado lo estrictamente lógico, dejenme decirles... que esta inocencia de la que hablo, es una inocencia desde el punto de vista lógico, porque evidentemente no voy a pedir libertad para todo delincuente, no voy a pedir apoyo moral a los "malos" y desagradecimiento a los "buenos". No voy a pedir que no se persiga a los que hacen daño a los demás... Nada de eso cambia pero... este ejercicio de lógica nos puede ayudar a comprender el tremendo sufrimiento de cualquiera de estas vidas desperdiciadas... detras de todo violador, asesino, terrorista, ladrón, etc, hay una persona, que ha tenido la mala suerte de tener una vida dificil, donde las elecciones que ha tenido, han sido mas complicadas, el sufrimiento ha sido enorme, siempre escapando, siempre escondiendose, nunca siendo apoyado... Y como personas de este mundo, formamos parte del mundo de esa gente, quizás tengamos mas papel en su vida del que pensabamos y realmente podríamos haber hecho mucho por ellos... muchas elecciones nuestras que podrían cambiar sus destinos y sus vidas... Ya, ¿ahora digo que podeis elegir? No, si me seguís, entendereis que quizás esta idea que estas leyendo es la clave para tomar la elección que cambiará el mundo, aunque puede que no, claro.

Así que, es muy importante asumir nuestra responsabilidad, la que todos tenemos en todas las vidas desperdiciadas, en todos los que son delincuentes... identificar a aquellos que todavía no han desperdiciado su vida y salvarlos de su destino. Tenemos que hacer lo posible para evitar el odio hacia estas personas, pues este odio solo implica mas incomprensión y sufrimiento, lo que al fin y al cabo, es lo que pone mas elecciones perjudiciales a las personas... El odio se perpetúa... no existe odio justificado, siempre es malo para nosotros y para los demás... Hay que dejar de ver el sistema penitenciario como un castigo, sinó como un método para reinsertar a los delincuentes, promover la mejor reinserción para cada caso, analizar cada caso o grupo social independientemente... dejar de verlo como algunos lo llaman: la universidad del crimen. Así que hay que darles una salida a su sufrimiento, pasado y presente, tratar de ayudarles con sus dilemas morales, con sus problemas psicológicos... entender porqué han tenido esta vida y no otra... No hay nada peor que el "ojo por ojo", pues esto es el significado de la guerra.


¿JUSTIFICANDO LO INJUSTIFICABLE?

Y bien, sin haber leído todo lo anterior, entiendo que algunas personas me hayan tachado de justificar lo injustificable. A veces, explicando la posible vida de un etarra, mi comentario ha parecido como de justificación de sus actos... Y es dificil de entenderlo, claro, realmente nunca justifico sus actos sino que explico el porqué de su actuación, el porqué de que sea quien es, el sufrimiento que conlleva estar fuera de la ley, ser odiado por tanta gente... y esas cosas... siempre se me acaba viendo como un defensor de lo injustificable, el abogado de la peor gentuza...

Por eso, he escrito todo esto, en parte, para explicar mi postura a esas personas, pues aunque he tenido varias discusiones de estos temas por la web... recientemente he tenido una con una persona de carne y hueso que aprecio... y realmente me ha dolido el hecho de que haya pensado que defendia a estas personas o que justificaba sus actos...

Porque en la explicación no me estoy metiendo en que trato se le deba dar a estas personas todavía, solo es una visión de las cosas, no estoy diciendo que se deba exculpar a nadie ni diciendo que deba dejar de perseguirse a nadie. No busco culpables, solo inocentes, porque en el fondo, todas estas gotas de agua en este mundo, somos victimas inocentes o simples vividores de nuestro entorno. Tengo la misma actitud con todo ser humano, o eso intento siempre y quiero el mismo tipo de trato a toda persona... Pido mas entendimiento para el malo, pues lo necesita mas que el bueno... menos odio y mas paz.

Y es que en el fondo me doy cuenta, de que mi filosofía no dista mucho de la idelogía que desprende la religión cristiana, aunque probablemente sea similar a la de muchas otras religiones... claro que de eso ya hable en una ocasión. Y no, no soy religioso, solo me guío por cosas lógicas, y a veces, mi ideología converge con doctrinas religiosas.


MIRANDO EN EL ABISMO

Este ejercicio de comprender a todo el mundo, muchas veces utilizando mi particular versión del "Sharingan", me hace sentir de muchas maneras, tener multiples visiones del mundo... Es un ejercicio complejo pero muy enriquecedor. Sobretodo es muy sentimental, para lo bueno y para lo malo... Puedes acabar sintiendo cosas muy buenas pero tambien sintiendo el peor de los horrores... Y en este caso, cuando se pone uno en la piel de un delincuente o una persona como un terrorista o un fascista, es un ejercicio especialmente duro y peligroso a la vez...
El filósofo Friedrich Nietzsche escribió una vez: "When you look into an abyss, the abyss also looks into you". Y es verdad, no solo tu ves el mundo desde otra perspectiva sinó que a veces esa visión de cambia... te toca... y si no eres lo suficientemente fuerte para soportar esa visión... puede dañar lo mas profundo de ti, pues al mirar en el abismo ofreces tu interior como contenedor de otros sentimientos... Estoy seguro de que hay muchas buenas personas que miraron en los ojos del terrorismo y en el intento fueron cautivados por ese sufrimiento, que han sido débiles y hoy son terroristas. Yo podría ser una de ellas, pues quien me conozca sabrá que trato de ver ese tema como otros, en lo mas profundo, pero afortunadamente, soy lo suficientemente fuerte para superarlo y saber manejarlo.

De la misma forma, traté de entender el mundo visto desde los ojos de ideologías muy opuestas a la mía, como los que comunmente llamamos "fachas". Es otro de los ejercicios que también me han producido desagradables sensaciones... Y es que he tratado de mirar en ese abismo... no tanto personalmente como a traves de internet, en webs donde se reunen personas en ese mundillo... he tratado de mirar en su interior, su fondo, sus corazones, nada de imagen exterior, fachada o lo que tratan de demostrar... y el resultado fué mas bruto de lo que esperaba... vi un gran vacio, un sufrimiento enorme, una desesperanza... tan solo ví victimas del odio, el rencor y del enorme sufrimiento presente o pasado que padecen... y eso... agota la esperanza y vida de cualquiera... Tras varias semanas, me vi obligado a abandonar ese ejercicio, pues el abismo miraba en mi interior y me corrompia... la sensación de pasarlo mal, de empezar a sufrir como ellos me inundaba... solo pueden estar habitadas por muertos en vida, gente sin esperanza y autenticas victimas del mundo... Quizás algun dia trate de volver... pues son de las mayores victimas y necesitan volver a vivir, si es que se puede, vale la pena intentarlo. No se la forma pero en sus interiores hay personas todavía, con buenas intenciones, inocentes víctimas...


P.D.:

si has llegado hasta aquí, ¡muchas gracias! pues has leído toda la entrada. Tambien agradezco a los que no han llegado hasta aquí, aunque no lean esto :-P. Espero de nuevo no haberos rallado con mis desvarios e idas de olla. Un saludo y comentad, sea lo que sea, siempre es bienvenido, ¡es muy gratificante leer lo que pensais! Hasta la proxima.

sábado, septiembre 01, 2007

¿Hay sueños que mejor seria no soñar?

Escuchando la canción del grupo de Hardcore Habeas Corpus, "Mente Enferma", llego a la pregunta que me hago en el título.

¿hay sueños que mejor seria no soñar? ¿hay veces que mejor seria no pensar?

Bueno, yo creo que efectivamente, lo que conocemos, lo que soñamos, lo que sentimos, afecta a nuestras vidas de manera irremediable.

La vida no es otra cosa que una constante lucha que sigue unas fases:
Primero conocemos, despues pensamos, luego soñamos, finalmente luchamos.

Algunos abandonan algunas causas a medio camino... no llegan a soñar o no se llegan a implicar en la lucha... o simplemente prefieren no pensar en algo que ya conocen...

Otros sin embargo, se entregan a la causa, se comprometen a llegar hasta el final... suelen ser los mas idealistas, los mejores seres humanos y los que tienen grandes capacidades para sentir y soñar... Los sentimientos inundan su vida.

Lo malo es cuando el conocer algo te llevará a meterte en una lucha que te trae mas problemas que si siguieses siendo ignorante. Existen frases célebres que expresan esta idea: "los tontos son felices" o "la ignorancia es la felicidad".

Cuando la lucha se tuerce, entran en juego otros sentimientos: el dolor, la frustración, el miedo, el odio, la culpabilidad... así pues despues de soñar y amar, y despues de la lucha, pueden venir estos sentimientos negativos...

Es entonces cuando te cuestionas los pasos de la lucha. ¿donde has fallado?

Lo primero que te cuestionas es la propia lucha, el método para llevar esa lucha. Sin embargo, muchos acaban provando diferentes formas de lucha que resultan ser un fracaso y entonces acaban descartando esa posibilidad... Entonces, siguien luchando pese a saber que les reportará dolor. La evolución aquí es diferente en unos y otros. Unos acaban insensibilizandose, pues consideran el dolor algo inevitable para luchar por sus ideales, acaban no sintiendo ni siquiera aquello por lo que luchan... ya no aman, ya no sueñan, simplemente se han convertido en monstruos que luchan y no saben ni siquiera porqué.

Otros llegan a otra conclusión, la lucha no se puede cambiar, pero es dolorosa y por ello inviable. Se cuestionan sus sueños, sus ideales... ¿hay sueños que mejor sería no soñar? ya no confían en si mismos, tiran sus ideales por la borda para dejar de sufrir. Pero los sentimientos son la fuerza que mueve a las personas, es aquello que mueve el mundo, se resisten a convertirse en monstruos insensibles, quieren seguir soñando... y se cuestionaran lo anterior... ¿hay veces que mejor sería no pensar? conoces las injusticias pero ¿no puedes pensar como solucionarlas? ¿no puedes crearte un ideal? ¿debes dar la causa por perdida? Eso provoca un enorme dolor, pues renunciar a tus ideales es algo que produce gran sufrimiento, te llena de vacío y en cierto modo dejas de soñar porque cortas los ideales de raíz... dejas parte de tu persona atrás. Otros, sin embargo, se resisten y prefieren seguir pensando... pero entonces llegan a la pregunta clave de esta entrada de mi blog ¿hay cosas que mejor seria ignorar? ¿cosas que mejor seria no saber ni que existen? De esa forma ya no formarías un ideal, ya no soñarías lo que sueñas, dedicarías tu vida a otra cosa... tu vida pasaría y no conocerías aquello que considerabas injusto.

Pero como he dicho, es imposible dejar de conocer algo, puede olvidarse momentaneamente pero algo que conoces... es algo que tendrás en tu cabeza para toda tu vida (excepto si tienes una enfermedad degenerativa, alzheimer o algo similar). Cuando llegas a cuestionarte si deberías conocer... ya estás derrotado, has perdido, ¿deberás renunciar? Algunos renuncian, se resignan, otros se suicidan (curiosa forma de olvidar... olvidarlo todo)

Pues bien, ahora pondré mi opinión en el tema:

La inteligencia y la sabiduria son otros factores que tenemos que potenciar al máximo. No podemos tratar de ignorar algo que existe. Si hay una injusticia debes conocerla y difundir su existencia. Los ideales son aquello que nos hace poderosos, que nos desarrollan como persona, no debemos renunciar nunca a ellos. Si alguna vez cambiamos los ideales, significaría que han evolucionado debido a nuevos conocimientos adquiridos. Los sentimientos derivados de unos ideales, son los que nos hacen humanos, tenemos que hacer lo que nos dicten los sentimientos, sentir nos hace personas, nos hace ser activos...

Y finalmente, la lucha es lo esencial, no vale de nada pensar y sentir si no luchamos por ello. Por eso, es la lucha lo que mas se debe cuestionar. Si la lucha te produce dolor, tienes que buscar incansablemente la mejor forma de que esto no ocurra, no rendirte nunca, siempre volviendolo a intentar... siempre sintiendo, siempre pensando y evolucionando... Si las cosas se tuercen, hay que mejorarlas, tratar de cambiar el tipo de lucha, los métodos...2ª Parte: La lucha armada y el enfrentamiento social. La lucha pacifica como elemento de unión.

La lucha armada en España es un claro ejemplo de lucha equivocada. Sus militantes, continuan viendo morir a la gente bien porque ellos mismos los asesinan, bien por estar en el "sitio equivocado". Se suele decir que son frios y malignos, pero realmente como seres humanos, sienten dolor por eso. Siguen tambien asistiendo a aquellos hechos que les hicieron pensar como piensan, saben que siguen las torturas, que la democracia sigue siendo bastante defectuosa, que cada vez estan mas lejos de conseguir sus objetivos... eso les produce todavía mas dolor, continuo y constante y al final se podría decir que suelen ser personas derrotadas, insensibilizadas (frios y malignos... pues si, ahora si) o simplemente personas que sufren pero aceptan dicho sufrimiento para soportar sus sueños. Prefieren ver el propio dolor que causan antes que renunciar a sus ideales.

Su problema es que no saben que los sentimientos mas poderosos y por lo tanto los que mas cambian el mundo son los sentimientos de amistad, buen rollo, amor, asociación y respeto (entre otros). El odio, el miedo no llevan a ningún lado, y eso es lo que se pretende con la lucha armada... Se llega a utilizar estos métodos porque sueñan tanto que quieren que la lucha de sus frutos inmediatamente, no son pacientes, no saben ser constantes, sus ideas todavía no estan todo lo evolucionadas que debieran y consideran que no hay otra forma de hacer las cosas. Han visto unas posibilidades pero se han negado a aprender las nuevas que surgieron con el tiempo ¿quizás se arrepienten de haber conocido ciertas cosas que ahora les han jodido la vida y ya no quieran saber nada mas? Los derechos que se nos dieron a los españoles con la constitución descafeinada del 78 no deberían tomarse a la ligera. Tampoco nuestra democracia que aunque tiene fallos permite un buen margen para la lucha política.

Nunca se debe de dejar de aprender, nunca dejar de pensar, nunca dejar de sentir y sobretodo nunca dejar de luchar. Lo importante es como luchamos. Tenemos que seguir aprendiendo de los errores, nunca caer derrotados.

Métodos mucho mas efectivos de lucha son el de la música, el de informar a los ignorantes, compartir lo que conoces con aquellos que no lo conozcan. Como seres humanos, muchos de ellos utilizaran el conocimiento adquirido y se formaran unos ideales... luego muchos acabaran sintiendo lo mismo que tu. Finalmente, ellos harán lo mismo que tu, serán nodos de un cambio en el mundo. Este tipo de lucha continuará avanzando imparable.

Cambiando a las personas, se cambia el mundo, no se puede pretender cambiando el mundo eliminando a los ignorantes, pues son personas, tan dispuestas a soñar como cualquier otra... solo necesitan conocer, solo necesitan una oportunidad y cuando la tengan serán nuestros compañeros, aportaran su fuerza a la causa.

Y que nadie tenga dudas, esta lucha pacífica y social ya se está produciendo, todavía no se habla de ello en los medios, no interesa pero existe. Solo hay que dejar tiempo al tiempo y para que avance mucho mas rápido tenemos que "acabar" con aquellos que utilizando métodos violentos, dejan en la sombra a nuestras protestas. Es esa la gente que impide que el mundo quiera conocer nuestras ideas, que permite que asocien ciertos ideales con la violencia, que finalmente no sueñan y simplemente odian a los que si sueñan... su lucha será contra nosotros, serán nuestros enemigos, todo "gracias" a los violentos.

martes, agosto 14, 2007

Los principios

Hace mucho que no actualizo el blog y no por falta de ideas sinó por falta de tiempo y vagancia... En fin, manos a la obra.


Los principios.

Los principios son todo aquello que nos diferencia a unos de otros... Son las ideas que nos rigen, por las que nos movemos, que vamos construyendo con el tiempo... En cierto modo, son nuestro elemento diferenciador, lo que nos identifica como personas individuales, es nuestro DNI psicológico... pero ¿como creamos nuestros principios? ¿que nos diferencia?

Al principio cuando nacemos no tenemos principios... no somos conscientes de lo que somos, estamos casi vacios... Pero en cuanto tenemos unas ideas fundamentales, tenemos la puerta abierta para adquirir otras, unas ideas sobre otras por las que se podría decir que para aprender las ultimas es necesario tener las primeras ya que dependen las unas de las otras... Por eso, ¿como creamos nuestros principios?


Instinto

Los seres humanos tenemos desde que nacemos unas ideas grabadas en la mente. Son ideas muy básicas relacionadas con el instinto, nuestra herencia en la evolución y van grabadas en los genes. Estas ideas son por tanto nuestra base al llegar al mundo. Gracias a nuestro instinto tendremos mas o menos capacidades de percepción, de asimilación, de reacción... Estas ideas son la base para aprender las ideas básicas.


Construyendo tu personalidad

No se si antes de nacer ya percibimos algo... pero parece ser que si. Cuando todavía estamos en el útero, lo que haga nuestra madre ya lo percibimos de alguna u otra manera. No se hasta que punto influye pero son ideas que adquirimos. Nuestra construcción de principios ya ha comenzado. Pero no es hasta que nacemos que la construcción se acelera. Durante los primeros años de nuestra vida, nos dedicamos a aprender todo, observar todo, preguntarlo todo... Nuestro afan por construirnos es algo que está marcado en los genes. Tambien es verdad, que no todos los niños muestran el mismo afán y eso puede ser debido a las ideas anteriores (instinto y las ideas adquiridas durante la gestación). De todas formas, faltará mucho hasta que tengamos principios sólidos y una personalidad construidas.


Los primeros principios

Despues de años de aprendizaje social, empezamos a tener unas ideas avanzadas... Es entonces cuando lucharemos por lo que creemos, manifestando nuestras ideas, mostrando tu punto de vista... dejas de ser solo un ente de solo lectura y empiezas a opinar, debatir, exponer... Pero estos principios están claramente creados sobre tus ideas de la infancia y en ultima instancia sobre tu base genética.


¿Quien elige nuestros principios?

Por lo tanto, ¿elegimos nosotros nuestros principios? ¿quienes somos? ¿quien determina nuestros principios? ¿por qué defendemos unas ideas y no otras? Lo cierto es que somos una evolución de nuestras ideas pasadas. La capacidad de adquirir unos principios dependen claramente de unas ideas de base, que a su vez adquieres gracias a otras ideas mas basicas que a su vez adquieres dependiendo de tus caracteristicas genéticas. Por lo tanto, se puede afirmar, que no tienes capacidad de elegir tus principios, simplemente, las experiencias y la vida te asignan tus ideas... de una forma casi aleatória. Luego tu puedes "elegir" pero la opción que elegirás ya está definida aunque tu no lo sepas...y aunque los demas tampoco lo sepan. Sin embargo, alguien que te observa, podría estudiar los casos parecidos al tuyo, debido a experiencias vividas, podrá saber que opción elegirás...

Es por eso, que en nuestros primeros años somos mas manipulables... y es cuando estamos mas indefensos. Entonces la TV, los medios de comunicación, la gente de tu entorno eligen en cierto modo tus principios, aunque tengas una base propia en tu ser, normalmente todos pueden converger en unos principios mas o menos parecidos. Es triste pero es muy probable que tus principios sean los que alguien quiere que sean.

Pese a todo, aunque nuestros principios puedan converger, nuestras primeras ideas, los verdaderos principios, son quienes marcaran el futuro, y nuestras futuras divergencias. Todos somos diferentes y nadie puede quitarnos nuestra condición de ser humano... todavía, y aunque haya algunas personas que luchen por la misma causa, llegado a un punto, es muy probable que se separen debido a las ideas mas antiguas que guardamos en el fondo.

Al final, la primera idea que adquiramos determinará nuestra diferenciación y nuestra capacidad de ser nosotros mismos. El principio.

miércoles, marzo 14, 2007

Gudarin y Euskerria: una historia triste

En un reino llamado Iveria hubo una vez una pareja muy feliz que vivían muy enamorados. Sus nombres eran Gudarín y Euskerria. Gudarín quería a Euskeria con locura y Euskerria tambien lo amaba a el. Ambos tenían un proyecto de vida planificado, se acababan de casar y estaban a punto de tener su propia casa. Las cosas les iban bien hasta que... un día un malvado tirano declaró que quería a todas las mujeres de la zona para él, el decia que las amaba a todas y que por eso debían ir con el. Su nombre era Pacospañol. Pacospañol jamás preguntó a cada una de esas mujeres lo que sentían por el, tampoco le preocuparon las inquietudes de los hombres enamorados de sus esposas y novias... El decidió emplear la fuerza para conseguir su objetivo.


Pacospañol empezó su ataque y una gran mayoría de las parejas del reino de Iveria se opusieron a el. Otros sumisos aceptaron a Pacospañol ya que pensaban que el quería mas a las mujeres de Iveria que ellos mismos. Muchas mujeres se entregaron al nuevo tirano tambien. Pero Pacospañol no era muy hábil peleando así que llamó a sus amigos Giler y Musilono para que le ayudasen. Giler y Musilono tenían armas de combate mucho mas avanzadas y se habían adueñado de sus entornos utilizando el terror y el asesinato. Sin duda Pacospañol tenía unos amigos realmente malvados y demoniacos. El ataque conjunto comenzó y finalmente todo su terror y violencia consiguieron eliminar a la gran mayoria de sus rivales varones o en su defecto los hirió gravemente. Ahora sus esposas estaban solas e indefensas.

Al final, Pacospañol se adueñó de todas las mujeres del reino, incluida Euskerria, haciendo gala de una dominación terrorifica y monstruosa las tuvo a su merced y las obligó a cumplir sus deseos. Pero Pacospañol era todavía mas monstruoso ya que el afirmaba rotundamente, cual psicópata, que todo lo hacía por amor y que lo hizo por su bienestar. Apartó a las mujeres de sus maridos, muchos muriendo en combate y creía que tenía derecho a ser agradecido por ello...

Pero Euskerria no se rindió, fué en busca de su amado Gudarín y lo encontró moribundo en un lugar de Iveria. Ella lo curó, le dió una pequeña protección y volvió de nuevo junto al tirano. Después de esto, Gudarín se entrenó y despues de unos años ya había recuperado gran parte de su poder. Así, desde las sombras atacó a Pacospañol y sus palacios.

Los años pasaron y Pacospañol estaba muy viejo. Gudarín no había conseguido gran cosa y las cosas no habían cambiado mucho. Bueno, nada se sabía de Euskerria y eso era mala señal. ¿que le habría pasado? Pero llegó el día que Pacospañol enfermó y cayó muerto. Entonces, los hombres que quedaban en el reino se reunieron y discutieron. El objetivo era recuperar su antiguo reino y aquellos que habían perdido a sus esposas querían recuperarlas. Gudarín estaba allí pero casi nadie se preocupaba de su situación. Finalmente encontró a Euskerria que le dió un enorme abrazo.

Pero el tiempo había pasado, Euskerria estaba muy rara, se la notaba cansada y enormemente confundida. Euskerria estaba loca.

Fué entonces, cuando el mago contratado por los nuevos reyes de Iveria llamado, Democrato, entró en escena. Este se dedicó a curar a todas las mujeres que habían estado retenidas por Pacospañol.

Sin embargo, el hechizo de curación tuvo un efecto muy diferente en Euskerria. Su locura había llegado a tales extremos que la unica forma de curar su locura era separandola en varias personas... cada una con una de sus caracteristicas. Así nacieron las 5 Euskerrias. Ahora Gudarín tambien estaba triste ya que no quería tal cosa, el quería con locura a la Euskerria con su caracter plural y único. Con sus peculiaridades.... no quería a una parte de ella... Así que quiso recuperarlas a todas...

Fantasmia: Volvió a ver a Gudarín y lo quiso besar... pero era solo un alma, un espiritu... No estaba muerta de todo porque todavía el podía verla. Esta lo amaba con locura todavía, aun mas que nunca... En esta situación, Gudarín no estaba contento sin poder estrecharla entre sus brazos, quería a la completa Euskerria. Así que el sentimiento de volver a verla conmovió a Gudarín y le dió enormes fuerzas para intentar buscar a las otras euskerrias y convencerlas de que vuelvan a unirse y así poder volver a formar la real Euskerria y continuar su feliz proyecto pasado.

Vengancia: Esta reunió el rencor y el odio de Euskerria. Ella animó a Gudarín a luchar con las armas en la mano para recuperar la dignidad. Su objetivo era la venganza y en Iveria nadie había pagado por todo el daño causado a la pareja. Gudarín no quería solo a esta persona rencorosa y odiosa que lo animaba a ser un criminal... pero su amor por Fantasmia era tan fuerte que decidió hacerle caso.

Derrota: Esta reunió el dolor y el sufrimiento. Recuerda haber amado a Gudarín en el pasado pero ahora ya no siente nada por el. El intenso dolor que sufrió cavó hondo en ella y ahora acepta su situación y está cansada de luchar. Tiene la autoestima muy baja y solo quiere vivir en paz y solo quiere volverse a enamorar del que la haga mas feliz.

Fachavala: Esta posee las influencias de Pacospañol. Es la viva imagen de el, es la alumna del maestro dictador. Esta ya no tenía nada de su anterior ente... Habia aprendido sus terrorificos y malvados métodos aunque no tenía a la legión de hombres a los que convencer de matar y dominar. Odiaba a Gudarín y a las otras euskerrias. Gudarín se refería a ella como Pacospañola y se llevarán realmente mal.

Inocencia: Esta era una persona completamente nueva, que reune la juventud y la inocencia. Había adquirido las buenas cualidades y los deseos de Euskerria durante su cautiverio. Era hija de la ilusión y de las ganas de seguir viviendo. Ahora era libre, ya no estaba prisionera. No conoce a Gudarín pero no le da muy buena espina debido a su comportamiento, por lo que se niega a conocerlo. Tambien las malas lenguas le mienten sobre el y su pasado como pareja. No se suele llevar bien ni con Vengancia ni con Fachavala. Solo quiere vivir su vida nueva, libre de guerras pasadas y rencores. Es el presente.


El desenlace ha sido triste para Gudarin y Euskerria. La historia es muy triste, esto es lo que pasó despues de la separación de Euskerria en 5 personas:

Gudarín, animado por Vengancia y deseando volver a abrazar a Fantasmia, emprendió una lucha vengativa. Practicamente nadie del reino de Iveria le apoyaba en su nueva lucha y estaba practicamente solo. Además, la locura se había apoderado de el. El comenzó a perseguir y a aterrorizar a Fachavala. La hirió gravemente varias veces pero no hacia mas que hacer crecer su odio y rencor hacia el. Sin embargo, ella se debilitaba y el se había decidido a acabar con su vida totalmente... Así solo tendría a 4 Euskerrias por las que luchar. Creía que así conseguiría volver a la existencia a Fantasmia.

Pero Gudarín, también atacó a Derrota, la atacó porque no es capaz de asumir que ella ya no lo quiere. Decide pegarle en varias ocasiones y eso ha producido rechazo en ella. Cada vez lo quiere menos y muchas veces solo es consolada por la malvada Fachavala.

Finalmente, la joven e inocente Inocencia, viendo como se comporta Gudarín, acaba pensando que el es un ser abominable y malvado, tanto como Pacospañol y viendo como pega al resto de euskerrias tratando de matarlas a menos que vuelvan con el... le parece lo mas horrible que ha vivido nunca. Ahora lo rechaza absolutamente y aunque a veces intenta mirarlo de refilón para tratar de entenderlo, acaba siendo herida por alguna trampa que Gudarin tiende a Derrota y Fachavala.


Un buen día, y despues de tanto daño ejercido por el, decide volver a razonar... abandona su locura por un instante y mira hacia atrás. Mira el enorme daño que esta haciendo a la inocente Inocencia, mira el rechazo cada vez mayor de Derrota y de como Fachavala se aprovecha de su locura... Y se aprovecha porque puede, porque el demuestra que puede hacerlo. Cada vez que el cede a su odio y golpea a una de las euskerrias Fachavala hace mas daño... Finalmente comprende que está mas lejos que antes de empezar la lucha de recuperar a la original Euskerria.

Por eso, haciendo un alarde de razonamiento, detiene su locura y decide proponer la paz... Fachavala ya se ha opuesto como es de costumbre en una persona tan vacía y malvada. Vengancia está debilitada aunque sigue enloqueciendo cuando puede la cabeza de Gudarín. Ahora Gudarín intenta por primera vez dejar de actuar como un loco y trata de acercarse tímidamente a Inocencia, la cual lo mira con miedo y gran duda aunque cierta curiosidad creciente. Derrota ha decidido tratar de volver a entender a Gudarín... Al mismo tiempo, Derrota ve un rayo de esperanza que le da cierta autoestima, viendo como Gudarín vuelve a la cordura y Inocencia trata de entenderlo...

Ahora, el destino está por ver. ¿Podrá Gudarín mantener la cordura con las continuas provocaciones de Fachavala? ¿acabará entendiendo Inocencia a Gudarín? ¿Podrá Derrota algún día volver a sonreir? ¿Podrá Vengancia descansar en paz y dejar de odiar? Y lo mas importante... ¿podrá Fantasmia volver a besar a Gudarín algún día?Por si no se entiende:

-Gudarín es una persona vasca

-Euskerria es la sociedad vasca de los territorios de Eukal Herria

-Iveria es España

-Pacospañol es el dictador Franco

-Las cinco Euskerrias, son las diferentes realidades sociales en las que está dividida la sociedad vasca.

-Democrato es la posibilidad de que cada una de esas realidades sociales luche por su ideal en democracia.
-Giler y Musolini los dictadores fascistas Hitler y Mussolini


jueves, marzo 08, 2007

El poder

El poder de las personas es aquello que les ayuda a sobrevivir en el mundo. Por lo tanto, cuanto mas poder se tenga, mayores posibilidades se tiene de sobrevivir. El poder se obtiene de innumerables formas y se almacena en los lugares mas recónditos de la persona. El poder no es algo constante, sino que tambien podremos perderlo temporal o permanentemente.


EL PODER LATENTE

El ser humano no es mas que un animal como otro cualquiera con sus características diferenciadoras. Por eso, el poder surge de nuestra capacidad animal. Nuestra capacidad de mejorar, de aprender nos puede dar mas poder. Solo estamos convirtiendo nuestro poder latente en poder real o poder individual. Para obtener poder individual necesitaremos fuentes de poder o ayudas que vendrán de la sociedad.


EL PODER INDIVIDUAL

Cuantas mejores aptitudes tengamos individualmente mayores posibilidades tenemos de sobrevivir. Aquí entran el conocimiento, la habilidad o la fuerza y es potenciado por capacidades genéticas como la inteligencia o la constitución. Se puede decir que este es un poder derivado de nuestro poder latente. De este poder individual se deriva un poder mucho mayor, el poder social. Relacionandonos con los demás podremos prestarnos poder unos a otros utilizando el nuestro como elemento de unión. Así podremos acceder a unos poderes mucho mayores pero que podremos perder con mucha mayor facilidad.


QUERER ES PODER

"Querer es poder", es una frase ya inventada y la cual es una gran verdad. En este mundo, quienes tienen buena autoestima e intentan conseguir sus objetivos sin descanso, son quienes podrán obtener mayor poder. Sin embargo, hay que decir que para que la persona quiera necesita poseer esa cualidad. Se podría decir que es como otro poder latente que si se explota nos proporcionará mucho mas poder que sin hacerlo. Quienes se desaniman y se rinden consiguen menos objetivos individuales y por supuesto interesan menos a la sociedad. Son por lo tanto, personas débiles al no poseer esta cualidad. Por contra, quienes no se rinden e intentan mejorar siempre tendrán mas poder para ofrecer a la sociedad y por lo tanto obtendrán mas a cambio de los demás. Son conocidas como personas positivas.


EL PODER ALEATORIO

El ser humano como animal, es parte de un ente mayor, llamado naturaleza, medio ambiente o "mundo". El poder existe en este ente mayor y lleva toda la vida circulando de un lugar a otro. Se podría decir que el poder es como la energía: el poder ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, en la pequeñez de nuestro ser, puede haber hechos que nos den mas o menos poder de manera que a nuestros ojos parezca fruto de la suerte o de manera aleatoria. Sin embargo, aunque jamás podremos entender toda la lógica que mueve al mundo, si podemos tratar de convertir gran parte de esa suerte o poder indeterminado en poder propio y usarlo en nuestro provecho.
De esta forma, los débiles creerán en la suerte, las premoniciones o las supersticiones, mientras que los poderosos sabrán utilizar gran parte de ese poder indeterminado. Tambien cabe destacar, que aquellos que crean poder utilizar mas poder de la cuenta, llegarán a encontrarse con su límite humano y se encontrarán con que no pueden manejar todo el poder indeterminado que pretendian usar pudiendose volver incluso en su contra. Se puede resumir con: "el que mucho abarca, poco aprieta". Por eso, aunque tenemos que aspirar a entender el entorno y utilizar su poder, tenemos que entender que somos parte de ese entorno y que jamás tendremos el poder suficiente para manejar a este ente mayor el cual es demasiado poderoso. Por eso, no debemos excedernos y a veces debemos confiar en el poder aleatorio que llega a nuestro infimo ser o incluso creer en filosofías que simplifican las cosas.


OTROS PODERES SOCIALES: DINERO, TRABAJO...

Las cosas se complican ahora. Todas las personas somos iguales genéticamente y tenemos aproximadamente el mismo poder latente. Sin embargo, algunos pueden explotarlo mas fácilmente. ¿por qué? Pues la sociedad capitalista está construida de una forma que los que tienen mejores condiciones pueden ser más beneficiados por la sociedad. Así las personas con mucho dinero, tienen acceso a mejores medios y fuentes de poder.
Pero las cosas no están tan claras. Las personas pobres pueden tener fuentes de poder dificiles de ver por la sociedad capitalista, así que alguien que en teoría es extremadamente debil podría hacer caer al sistema. Solo necesita tener esas fuentes de poder ocultas a la sociedad capitalista. Se pueden en primer lugar unir los poderes de todos los que estén en su situación e influir, pueden utilizar sus habilidades y cambiarlas por dinero (trabajar) y así luchar por mejorar su situación. Incluso, pueden informar y protestar por su situación y desestabilizar al sistema. Por eso, el dinero está sobrevalorado a veces y no siempre es la fuente de poder absoluta. Tambien cabe decir que a veces, las personas pobres, al no tener una fuente de poder tan directa como el dinero, saben buscarse mejor las fuentes de poder (trabajar mas eficazmente, tener mejores relaciones sociales, operar desde las sombras, ...). Cuando un rico acaba siendo débil, se podría entonces decir que: "los ricos tambien lloran".


Y hasta aquí por hoy en este desvarío...

miércoles, enero 17, 2007

Te pueden denunciar por esto

Hace meses veíamos como la SGAE demandaba a Krusher, dueño del wiki Frikipedia. Pues bien, meses despues ya tenemos el resultado del juicio y la Frikipedia ha perdido. Pues bien, como muestra de solidaridad con la persona que mantenía la web, pongo este texto aquí. Ahora, Krusher ha de enfrentarse a un pago de unos 600 euros, ademas de correr con todos los gastos del juicio… Mucho dinero para un estudiante de informática de 22 años. Para mas información leedlo en el propio blog de Krusher. También estaría bien hacer un esfuerzo y ayudarle donando dinero a la frikipedia (2 o 5 euros).

"Sus letras (SGAE) significan “Siempre Ganamos Algunos Euros”

Lema: “Vuestra pasta por la cara” creado por Pedro Vera.

ONG inspirada por la acción de Dios y que pretende salvar nuestras almas del Infierno, así como meternos entre ceja y ceja de una vez que, al contrario de lo que nos explican de pequeños, compartir es malo.

Se dedica principalmente a defender los derechos de los grandes artistas (como David Bisbal, Alejando Sanz, Ramoncín, etc.), recaudar dinero para obras benéficas (es decir, obras de ampliación de sus mansiones), la creación de obras culturales y el cultivo de coles de Bruselas, así como diversas actuaciones de intimidación tipo mafia y organización de campañas de desinformación para el pueblo llano.

Debido al desprecio sufrido por parte de la gente y la incomprensión que sufre, en su afan de actuar por el bien de la comunidad, esta sociedad no gubernamental desprecia a usuarios, cuidadanos, programas P2P y todo bicho viviente que no repita al pie de la letra sus consignas.

Esta mafia es conocida a nivel mundial tanto que si usted introduce ladrones en Google y le da a VOY A TENER SUERTE (de suerte poca amigo XD) se mostrará la web de la SGAE (hecho verídico).

Actualmente la SGAE mantiene un impuesto revolucionario conocido como C.A.N.O.N. en toda cosa digital que sea capaz de albergar alguna obra de sus afiliados.

También estudian la posibilidad de poner un impuesto semanal por vivir, ya que todo vivo es un pirata en potencia.

No obstante también podría aplicarse a los muertos, ya que así podrán ir pasándose la bola de padres a hijos y ganar cada vez mas y mas pasta por la cara.

Se dice también que los mortífagos de Harry Potter son una rama de la SGAE."

viernes, enero 12, 2007

Una opinión de Ryo por la paz

Tras el ultimo atentado de ETA, en Meneame no hay cesado las noticias acerca de ETA, la AVT, el PP y un sin fin de comentarios que dan diferentes visiones del terrorismo en el país vasco. El otro día leyendo una de esas noticias, descubrí un comentario del usuario Ryo bastante largo pero muy bien explicado que trata de argumentar el porqué el tema del terrorismo de ETA no debe ser abordado unica y exclusivamente por la via policial y judicial. Con su permiso lo plasmo aquí en mi blog ya que aunque no estoy del todo de acuerdo en todos los puntos me parece que puede hacer reflexionar a mas de uno. Ahi va (con ligeras modificaciones):

"Hay muchos elementos de este problema que parece que nadie quiere plantearse, que prefieren obviar y desentenderse, pero hasta que no los enfrentemos avanzaremos muy poco en la solución.

Por ejemplo una parte de todo esto que siempre me ha resultado incomprensible: La gente que dice refiriendose a ETA: Desde una mente sana y normal no se puede entender a los que actuan así". Pero como que no, nuestro deber es entenderlo, nuestro deber es saber en que momento ,comienza el trauma, como se va creando su ideario, donde toma conciencia de los mitos, de las diferencias inexistentes, en que momento llega el odio, cualos son los mecanismos de manipulación a los que son sometidos, y por supuesto saber, quien es quien en toda esta pelicula, por que no es lo mismo un lopez lopez hijo de inmigrantes que se suma a la violencia, que un Goikoetxea Urigoitia, que no se suma a la violencia pero que va a todas las manifestaciones y actos de masas.

Hay que ver quien esta en esto y porque está, quien tiene detrás una historía triste, o quien está metido por frustración en este fracaso colectivo que es ETA. Pero claro quizas esto os parezcan sutilezas, y se os antoja dificil o incluso inutil ese camino y os parece más acertado lo de cerrar diarios, ilegalizar municipios y dar con la porra.

Otra cosa que parece que no interesa echarle cuenta, el asunto de la lengua y la cultura ancestral, sólo con esos argumento a otros les regalaron un país entero, osea que tampoco es descabellado pedir la independencia, otra cosa es que nosotros se la demos porque tengamos razones y certezas de sobra para sentir a esukadi como nación gen de nuestra patria y compañera en el destino, pero entonces ¿querer a España nos es defender la lengua eukera y su cultura no es acaso responsabilidad nuestra como españoles el que no se pierda?

De nada vale menospreciar el euskera y decir que es una lengua muerte o primitiva y reirse por los pocos que son capaces de hablarlo correctamente en el propio país vasco, solo un 20%, unas 500.000 personas en total contando a los que solo lo chapurrean. Pero precisamente por eso hay que ayudar a que no se pierda y tratarla como lo que es, una joya milenaria Y luego esta la otra cara de la moneda, quien con sentido comun no va a enseñar a su hijo a hablar español y hacerlo participar en una comunidad de 400 millones de hispanohablantes que somos.

Por más que habléis de palos y de porras y de medidas policiales, lo que el PP estaba haciendo era incriminar a los 200.000 votantes de ETA . Por que para ellos era ETA. Y venga, cada vez más gente a la carcel, como si las carceles no estubieran ya bien llenas, y eso claro toca también al PNV la fibra, que se ve en demasiadas ocasiones comparada con la misma ETA. Que se consigue con esto, más odio y más alejamiento.

Osea que de una banda que no llegaran ni a los 300 ustedes le dáis una importancia fenomenal y hacéis ver que son miles con un apoyo coordinado y una base social de más de un millon de personas si incluimos al PNV. Entonces así es, la paz fria que ustedes defienden, la victoría que aplasta, la condena perpetua. Perdonad pero no me la creo, por ese camino solo se ve un horizonte de acritud y desesperanza, de odio a muerte, de motivos y razones contenidas.

Que flaco favor le haceis a la patria promoviendo toda esa miseria y todas esas rencillas. Acaso no veis las contradiciones que presentamos también desde España, por un lado decimos que no merecen ninguna consideración sus presos porque son delincuentes, pero por otra los tratamos como a presos especiales dispersandolos por toda España, decimos que defendemos la legalidad y encarcelamos a sus lideres sin demostrar explicitamente su vinculación con la actividad criminal.

Es que lo que no os dais cuenta y es imperdonable que hay muchos en euskadi que quieren ya desmarcarse de la violencia y no les estamos ayudando en nada, ganarlos sería un gran logro y a estos que se escindan, debemos reconocerles su valentia, porque muchos estarían poniendo en peligro su identidad fisica.

Para resolver la ecuación es imprescindible que se de importancia a las victimas de ambos bandos, por que nos olvidamos que entre las victimas del otro bando, estamos haciendo culpable a familias enteras de los más de 2000 presos de ETA y 200 muertos que se registran desde 1968 hasta hoy.

Dentro del PNV hay mucha mentira y mucha culpa, ellos son en gran parte responsables por eso debemos enfrentarlos con su realidad para que abandonen su actitud cobarde de culpar al gobierno central de muchos de los problemas que ellos mismos han generado, por eso también debía sumarse el PP a la manifestación para demostrarle que reconocen la actitud de cooperación y la valentia por ponerse delante del toro, y darle un voto de confianza para que sigan plantandole cara.

No hay que seguir abriendo la brecha la que tiene que dividirse es ETA, que no son asesinos a secas, que son gente deshecha, frustrada, ruinas humanas de miseria y asco envueltas en el circulo vicioso de la violencia, hay que romper ese circulo de muertes y mentiras, hay que cicatrizar bien esa herida que nos quedo tras la transición y para eso hay que echar valor y cariño como diría un cura.

Otra cosa que también hay que tener en cuenta para arreglar esto, es que dentro de los votantes del PP hay desde los que dicen cosas como: todos al paredón, que manden al ejercito, o que los expulsen a todos, o cosas como que ETA es la que manda en españa. Y Estos individuos también tendrían que escindirse que ya va siendo hora de dejarlos solos para que se manifestaran en el valle de los caidos. Pero claro estos son los que piensan que con franco todo estaba más tranquilo y ellos no tienen la culpa de nada. Y tan tranquilo, por eso nos estallo todo esto en la cara después de su muerte.

En fin, dejense de divisiones, seamos sensatos y vayamos todos a manifestarnos junto a los imigrantes y trabajadores que para variar, les ha tocado una vez más pagar el pato.
"